Girar el smartphone ....

Instrucció de revocació per a productes


Dret de revocació
Tens el dret de revocar aquest contracte en un termini de catorze dies sense necessitat de justificació.

El termini de revocació és de catorze dies i començarà després d'haver rebut la mercaderia tu o una tercera persona escollida per tu, qui no sigui el transportista.

Per poder exercir el teu dret de revocació has de comunicar-nos (dropster Europe GmbH, Frankfurter Str. 74, 64521 Groß-Gerau, info@dropster.cat) la teva decisió de revocar el contracte amb una clara declaració (p. ex. una carta enviada per correu postal o via mail).

Pots omplir electrònicament el formulari model de revocació o una altra declaració clara que trobaràs a l'apartat àrea de clients a la nostra pàgina web https://dropster.cat i enviar-lo a nosaltres.

Per garantir el termini de revocació n'hi ha prou amb enviar l'escrit sobre la revocació abans que finalitzi el seu termini.

Efectes de la revocació
Si revoques aquest contracte, hem de reemborsar-te tots els teus pagaments, inclosos les despeses d'enviament (a excepció les despeses addicionals, produïdes per escollir un altre tipus d'enviament i no el nostre lliurament estàndard més econòmic), immediatament i en un termini de catorze dies, des de la data que rebem una notificació amb la teva revocació del contracte. Per a aquest reemborsament utilitzem el mateix mitjà de pagament, que hagis escollit en l'operació inicial, tret que hàgim acordat explícitament amb tu una altra cosa; en cap dels casos et cobrarem tarifes a causa del reemborsament. Podem rebutjar de fer-te el reemborsament fins que no hàgim rebut el producte o fins que no tinguem el comprovant de la devolució de l'article.

Has de retornar-nos o lliurar immediatament els productes en un termini de catorze dies, una vegada hem estat informats de la revocació del contracte. El termini es considera complert, quan hagis enviat els productes abans de l'expiració del termini de catorze dies. Tu assumeixes les despeses directes de la devolució. No hauràs de responsabilitzar-te de la depreciació del producte, si únicament  l'has tocat per avaluar qualitat, característiques i funcionament.

El dret de revocació no existeix en els següents contractes:
- Contractes de subministrament de mercaderies, que puguin fer-se malbé en poc temps o que tinguin una data de caducitat molt propera.
- Contractes de subministrament de mercaderies precintades, que tenen el seu precintat danyat posterior al lliurament, i que la devolució de les quals no sembla adequada per raons de protecció de salut i higiene.
- Contractes de subministrament d'enregistraments sonors, vídeos o programes informàtics amb embalatge precintat, que tinguin el seu precintat danyat posterior al lluirament.

Fi de le instrucció de revocació

Model del formulari de revocació
(Si vols revocar el contracte, omple si us plau el formulari i ens el reenvies.)

A dropster Europe GmbH, Frankfurter Str. 74, 64521 Groß-Gerau, Alemanya, info@dropster.cat

Amb el present document revoco/ revoquem el contracte acordat amb el meu/ nostre consentiment sobre la compra dels següents articles (*)/ sobre la següent prestació de serveis (*).

Comanda realitzada el (*) / rebuda el (*)

Nom(s) del consumidor / dels consumidors

Adreça de domicili del consumidor/ Adreces dels consumidors

Signatura del consumidor / Signatures dels consumidors (solament en cas de comunicació en paper)

Data

(*) Ratlla allò no procedent


S'estableix una política d'anul·lació amb elaboradors de textos jurídics de Trusted Shops i en cooperació dels Advocats de Wilde Berger Solmecke.

Instrucció de revocació per a serveis


Dret de revocació
Tens el dret de revocar aquest contracte en un termini de catorze dies sense necessitat de justificació.

El termini de revocació és de 14 dies des de la data de conclusió de contracte.

Per poder exercir el teu dret de revocació has de comunicar-nos (dropster Europe GmbH, Frankfurter Str. 74, 64521 Groß-Gerau, info@dropster.cat) la teva decisió de revocar el contracte amb una clara declaració (p. ex. una carta enviada per correu postal o via mail).

Pots omplir electrònicament el formulari model de revocació o una altra declaració clara que trobaràs a l'apartat àrea de clients a la nostra pàgina web https://dropster.cat i enviar-lo a nosaltres.

Per garantir el termini de revocació n'hi ha prou amb enviar l'escrit sobre la revocació abans que finalitzi el seu termini.

Efectes de la revocació
Si revoques aquest contracte, hem de reemborsar-te tots els teus pagaments, inclosos les despeses d'enviament (a excepció les despeses addicionals, produïdes per escollir un altre tipus d'enviament i no el nostre lliurament estàndard més econòmic), immediatament i en un termini de catorze dies, des de la data que rebem una notificació amb la teva revocació del contracte. Per a aquest reemborsament utilitzem el mateix mitjà de pagament, que hagis escollit en l'operació inicial, tret que hàgim acordat explícitament amb tu una altra cosa; en cap dels casos et cobrarem tarifes a causa del reemborsament. Podem rebutjar de fer-te el reemborsament fins que no hàgim rebut el producte o fins que no tinguem el comprovant de la devolució de l'article.

Si havies sol·licitat que els serveis comencin durant el termini de revocació, ens has de pagar la part proporcional. L'import correspon als serveis ja prestats fins al dia que ens has informat de la teva revocació.

El dret de revocació no existeix en els següents contractes:
- Contractes sobre prestacions de serveis en l'àmbit de l'allotjament amb finalitats diferents de l'ús residencial, en l'àmbit de transport de mercaderies, de lloguer de vehicles, de subministrament de menjars i begudes com també prestacions de serveis en relació d'activitats d'oci, que tinguin una data programada o un període de temps específic concretat.

Fi de le instrucció de revocació

Model del formulari de revocació
(Si vols revocar el contracte, omple si us plau el formulari i ens el reenvies.)

A dropster Europe GmbH, Frankfurter Str. 74, 64521 Groß-Gerau, Alemanya, info@dropster.cat

Amb el present document revoco/ revoquem el contracte acordat amb el meu/ nostre consentiment sobre la compra dels següents articles (*)/ sobre la següent prestació de serveis (*).

Comanda realitzada el (*) / rebuda el (*)

Nom(s) del consumidor / dels consumidors

Adreça de domicili del consumidor/ Adreces dels consumidors

Signatura del consumidor / Signatures dels consumidors (solament en cas de comunicació en paper)

Data

(*) Ratlla allò no procedent


S'estableix una política d'anul·lació amb elaboradors de textos jurídics de Trusted Shops i en cooperació dels Advocats de Wilde Berger Solmecke.